Langkah 2

Akuilah semua dosa pada daftar tersebut satu persatu kepada Sang Juruselamat.

*Langkah ini dan seterusnya harus dilakukan dengan berlutut dan berdoa!
(Ingat, Allah hanya mendengarkan doa yang diucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh)

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”  (Injil, 1 Yohanes 1:9)

Langkah 2